Laboratorul de cercetare a dispozitivelor laser şi a materialelor nanostructurate

Română  |  English

Sunteţ aici: Acasa


Laboratorul de cercetare a dispozitivelor laser si a materialelor nanostructurate a fost fondat in baza Hotararii Senatului U.T.M. din 24 septembrie 2019 si este o subdiviziune a Universitatii Tehnice a Moldovei din cadrul Departamentului Fizica, FET. Acesta activeaza in baza "Codului educatiei al Republicii Moldova" si "Carta Universitara a Universitatii Tehnice a Moldovei" cu drept de autogestiune si autofinantare in baza devizelor de cheltuieli aprobat in modul stabilit. Laboratorul a fost creat in scopul promovarii activitatii de cercetare stiintifice si dezvoltarii tehnologice in domeniul teoriei dispozitivelor laser si a materialelor nanostructurate, precum si pentru promovarea imaginii UTM pe plan national si international, diversificarii surselor de finantare prin proiecte si granturi nationale si internationale precum si pregatirii cadrelor stiintifice in domeniul fizicii.